Tanulmányok: 

 • 1963: érettségi, Székelyudvarhely
 • 1968: magyar nyelv és irodalom szakos tanári diploma, Kolozsvár, Babeş–Bolyai Tudományegyetem
 • 1972: posztgraduális képzés sajtótudományból, Bukarest, Politika- és Társadalomtudományi Akadémia
 • 1995: a filológiai tudományok doktora, Kolozsvár, Babeş–Bolyai Tudományegyetem

Didaktikai fokozatok

 • 1990 őszétől: óraadó tanár a Babeş–Bolyai Tudományegyetem Magyar Filológiai Tanszékén
 • 1994-től: adjunktus az egyetem Magyar Irodalomtudományi Tanszéken
 • 1995-től: átkerül az újonnan létesített Politológiai és Közigazgatási Karra
 • 1997-től: egyetemi docens a BBTE Politológiai és Közigazgatási Karának Újságírói Tanszékén
 • 200l-től: egyetemi tanár ugyanott
 • 2003-tól: a Péntek János akadémikus vezette Hungarológiai Tudományok Doktori Iskola tagja, a Politika-, Közigazgatás- és Kommunikáció-tudományi Kar doktori programjának témavezetője
 • 2006-tól: a bukaresti Oktatási Minisztérium három szakbizottságának tagja
 • 2009-ben: a Média- és Kommunikáció-tudományi Doktori Iskola kezdeményezője a Politika-, Közigazgatás- és Kommunikáció-tudományi Karon

Munkahelyek, tisztségek

 • 1968–1990: a Bukarestben megjelenő Falvak [Dolgozó] Népe című hetilap kolozsvári szerkesztője, riportere, rovatvezetője
 • 1990 májusától 2020 januárjáig a Korunk  szerkesztője (1991-től 1994-ig szerkesztőségi főtitkára, 1992-től a Korunk Baráti Társaság égisze alatt működő KOMP-PRESS KIADÓ felelős vezetője)
 • 1993-ban: a BBTE keretében megszervezi az egyetemi szintű magyar újságíróképzést – majd dékán-helyettesként, illetve dékánként a politikatudományi, közigazgatási és kommunikáció-tudományi képzés magyar tagozatát is
 • 1995 őszétől: az újonnan alakult Politológiai és Közigazgatási Kar tudományos titkára, a magyar tagozatok irányítója
 • 1997 márciusától: a Politológiai és Közigazgatási Kar dékán-helyettese
 • 1999 augusztusától: megbízott dékán ugyanott
 • 2000 februárjától 2002 novemberéig: dékán-helyettes ugyanott
 • 2002 novembere és 2004. márciusa között: a kar választott dékánja
 • 2003-tól: a Bölcsészkaron működő Hungarológiai Doktori Iskola tagja, ebben a minőségben a Politika-, Közigazgatás- és Kommunikáció-tudományi Kar doktori programjának témavezetője
 • 2004 és 2008 között: újból dékán-helyettes
 • 2009-ben: a Média- és Kommunikáció-tudományi Doktori Iskola kezdeményezője a Politika-, Közigazgatás- és Kommunikáció-tudományi Karon
 • 2010 májusától: az általa alapított Kommunikáció- és Médiakutató Intézet igazgatója

Didaktikai tevékenységének irányai

 • Műfajismeret
 • A magyar sajtó története
 • A tudományos kutatás módszertana
 • Tényfeltáró újságírás, szociográfia
 • A tudományos gondolkodás paradigmái

Tudományos kutatásainak főbb témakörei:

 • A romániai magyar irodalom története
 • A romániai magyar sajtó története
 • A romániai magyarság művelődéstörténete
 • Két világháború közötti eszmetörténet
 • Sajtóelmélet, tényfeltáró újságírás, szociográfia
 • Tudomány- és oktatáselmélet