Vendégtanári meghívások

 • Nagy Lajos Király Egyetem, Miskolc (szociográfia, 2001)
 • ELTE – Budapest (a két világháború közötti korszak eszmetörténete: 2005, 2006, 2007)
 • Budapesti Kommunikációs Főiskola/Metropolitan Egyetem (médiakommunikáció, 2009-től 2020-ig)

Szerkesztőbizottsági tag szakfolyóiratoknál:

 • 1990–2020: Korunk 
 • 1992–2000: Nyelvünk és Kultúránk
 • 1996-tól: Studia Universitatis „Babeş–Bolyai”, seria Ephemerides 
 • 1996-tól: Studia Universitatis „Babeş–Bolyai”, seria Politica 
 • 2000–2003: Magyar Média
 • 2005-től: Jurnalism şi Comunicare 

Főszerkesztő:

 • 2006–2018: ME.dok (Média – történet – kommunikáció)

Szaktestületi tagság:

 • 1980: Romániai Írószövetség
 • 1990: Magyar Írószövetség
 • 1990: a Romániai Magyar PEN Club alapító tagja
 • 1992: a Magyar Újságírók Romániai Egyesülete Szakmai-oktatási Bizottság elnöke 1992 és 2002 között
 • 1990: Erdélyi Múzeum-Egyesület
 • 1991: Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület
 • 1992: Anyanyelvi Konferencia – A Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társasága (2000-ig választmányi tag, a Sajtó és Könyvkiadás Szakosztály vezetője, 2018-tól az elnökség tagja, 2020-tól erdélyi alelnök)
 • 1992: a Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság tagja
 • 1999: az Erdélyi Magyar Irodalomtörténeti Múzeum alapító tagja
 • 1999: a Németh László Társaság tagja
 • 2000: az Európai Magyar Protestáns Szabadegyetem Erdélyi Szervezetének alapító tagja
 • 2000: a Magyar Tudományos Akadémia köztestületi tagja
 • 2001: a Magyar Alkotóművészek Országos Egyesületének tagja
 • 2005: a MEDEA Médiatudományi Egyesület kezdeményezője
 • 2009: a KAB Média- és Kommunikáció-tudományi Bizottságának megszervezője

Kitüntetések:

 • 1994: az EMKE Kacsó Sándor-díja
 • 1996: a Kolozsvári Írók Társaságának díja a Vigyázó torony (Kriterion Könyvkiadó, Buk., 1995.) c. kötetéért
 • 1998: a Romániai Írószövetség díja a Metaforától az élet felé (Kriterion Könyvkiadó, Buk.,) c. tanulmánykötetéért
 • 1999: a kolozsvári Babeş–Bolyai Tudományegyetem nívódíja a legszínvonalasabb magyar nyelvű tudományos munkáért
 • 2000: a Magyar Újságírók Romániai Egyesületének díja az újabb újságíró-nemzedékek szakmai felkészítéséért
 • 2001: a BBTE nívódíja a Horváth István (Balassi Könyvkiadó, Bp., 2000.) című monográfiájáért
 • 2002: a BBTE érdemoklevele az egyetemfejlesztéshez való hozzájárulásáért
 • 2003: Székelyföld-díj
 • 2004: a Magyar Alkotóművészek Országos Egyesületének PRO LITERATURA díja
 • 2004: a BBTE nívódíja az Időrobbanás (Széphalom Könyvműhely, Bp., 2003.) című esszé- és tanulmánykötetéért
 • 2005: a Magyar Írószövetség Szociográfiai Szakosztályának Szabó Zoltán-díja
 • 2005: a BBTE érdemoklevele az egyetemfejlesztéshez való hozzájárulásért
 • 2009: a Kolozsvári Írók Társaságának díja A magyar szociográfia erdélyi műhelyei (Magyar Napló Kiadó, Bp.) c. művéért
 • 2010 ARANYTOLL-díj (MÚOSZ, Budapest)
 • 2014 A Magyar Érdemrend Tisztikeresztje
 • 2015: Kájoni János-díj, Csíkszereda
 • 2016: a Kolozsvári Írók Társaságának díja a Beborult ég alatt (Nap Kiadó, Bp.), valamint a Valori ale presei maghiare din România 1919–2014 (Ed. Tritonic, Buc.) című kötetekért
 • 2016: a Nemzetközi Hungarológiai Társaság tiszteletbeli tagja
 • 2020: Homoródszentmárton község díszpolgára
 • 2020 a Magyar Művészeti Akadémia Művészeti Írói Díja