Gyűjteményes kötetekben megjelent önálló esszék, tanulmányok

Otthon mindenütt a magyar „szigettengereken”

Pusztay János

1971

Aki Bartóknak énekelt

László Ferenc

Bartók-könyv 1970–1971. Kriterion Könyvkiadó, Buk., p. 89–92.

1973

Erős várunk, az ének

Tóth Sándor

Dacia Könyvkiadó, Kolozsvár, p. 35–48.

2007

“Mint satnyulást okozó fagyöngy”. A nyelvvédő Dsida Jenőről (Poetul Dsida Jenő, ocrotitorul limbii materne)

Az EMKE Partiumi Alelnöksége és a Szatmárnémeti Kölcsey Kör

Kisebbségi létértelmezések – kisebbségi életstratégiák (Condiţia vieţii minoritare în perioada interbelică

SC KOMP PRESS SRL

Húsz év a kétezerből. Széljegyzetek Nagy Gáspár verseskönyvéhez (Poezia lui Nagy Gáspár la sfârşit de mileniu)

SC KOMP PRESS SRL

2008

Kós Károly történelmi elégtétele (Personalitatea istorică a lui Kós Károly).

Magyar Napló

Munkássága a Magyar Örökség része (Moştenirea literară a reporterului Beke György).

Közdok

Dsida Jenő és a kolozsvári Jancsó-fivérek (Poetul Dsida Jenő şi fraţii Jancsó din Cluj). Irodalomszemléleti kérdések a harmincas évek első felében (Problemele conceptelor literare în anii treizeci)

MTA – Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottság

Dsida Jenő és a Jancsó-fivérek (Poetul Dsida Jenő şi fraţii Jancsó) Irodalomszemléleti kérdések a harmincas évek első felében. (Problemele conceptelor literare în anii treizeci)

Az EMKE Partiumi Alelnöksége és a Szatmárnémeti Kölcsey Kör

A Homoródmente képzőművészeti felfedezése (Valea Homorodului în artele plastice).

Korunk/Komp-Press Kiadó

2010

A Termés szerepe Horváth István írói szemléletének kialakulásában (Rolul revistei `Termés` in formarea scriitoriceasca a poetului István Horváth)

Polis

Magyarózdi titok-kereső (Tainele unui poet contemporan)

Polis

Szabó Gyula

Mentor

A műveltségteremtés bartóki-kodályi útján. Az Erdélyi Fiatalok falukutatásainak néprajzi és népművészeti szempontjai

Kriza János Néáprajzi Társaság

2014

Szekusok és poloskák.

Korunk – Komp-Press

Fiatal alkotók 1965 és 1975 között. Lapok, viták, antológiák

Bíbor Kiadó

„Mikó-megfigyelők” a szerkesztőségben

Korunk – Komp-Press

„Jó, hogy vagytok, és szóltok hozzánk”

Korunk – Komp-Press

Pomogáts Béla erdélyi irodalomképe.

Mentor Kiadó – Erdély Magyar Irodalmáért Alapítvány

2015

Hetven év -- hetven sor.

Cédrus Művészeti Alapítvány

Erdélyi változások és változatlanságok 1989 után

Magyar Baráti Közösség

Tompa László udvarhelyi „udvartartása”.

Debreceni Egyetemi Kiadó

Az Anyám könnyű álmot ígér műfajtörténeti háttere

Polis – UartPress

Az induló Válasz és az Erdélyi Fiatalok. Levélkommentárok a kapcsolatépítés történetéből.

Orpheusz

A tények harangnyelvén.

Székely Ház Alapítvány

Égbe nyúló kapaszkodó.

Üveghegy

2016

Somai Jüzsefről, (szülő)földközelben

Magyar Civil Szervezetek Szövetsége

2018

Tompa László „udvarhelyi udvartartása” (Aspecte din activitatea literară și gazetărească a poetului Tompa László).

Ed. Liceului Tamási Áron

A Tizenegyektől a Szülőföldemig (Sociografia scriitorului și publicistului Tamási Áron)

Ed. Liceului Tamási Áron

A magyar szociográfia erdélyi ágának eszmetörténeti háttere (Sociografia rurală a scriitorilor maghiari ardeleni).

Editura Gondolat

Păteanu parolái (Aspecte din activitatea literară a traducătorului și poetului Gelu Păteanu din ultimele perioade de viață.)

Magyar PEN Club

Leletmentés és szintézisteremtés. Egy készülő Jancsó Béla-monográfia előmunkálatai. (Din atelierul unei monografii.)

EXIT

Páskándi Géza könyvszerkesztői életideje (Scriitorul Páskándi Géza la Editura Kriterion)

EME

2019

Reviste literare maghiare după 1949.

Şcoala Ardeleană

2020

Határtalan magyar irodalom. Tanulmányok a világ magyarságának irodalmáról

Magyar Napló – Fókusz Egyesület, Bp. 289–300.

2021

Akik távollétükben sem tudtak elszakadni Erdélytől

Az Erdélyi Múzeum-Egyesület kiadása, Kolozsvár,147–151.

További részletek

Buday Árpád, Buday György és Buday Kálmán kolozsvári emlékezete. In: Dolgozatok az Erdélyi Múzeum Érem- és Régiségtárából. 

Egy Abafáján született Dsida-költemény előtörténete

Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár kiadása, Eger

További részletek

In: Fülöp Lajos és Kelemenné Csuhay Zsuzsa (szerk.): Emlékkönyv Lisztóczky László nyolcvanadik születésnapjára.

A kettős portré dicsérete. Széljegyzetek Székely Ferenc beszélgetőkönyveihez.

Üveghegy Kiadó, Százhalombatta, 5–7.

További részletek

In: Székely Ferenc: Egyszer úgyis boldogok leszünk.

2022

Páskándi Géza kolozsvári életideje

Editura Kriterion.

További részletek

(A doua perioadă de creație a poetului și dramaturgului Géza Páskándi.) In: Kincses Kolozsvár Kalendáriuma 2022–2023. Editura Kriterion, 2022. 333–337.

Kemény János írói indulásának kolozsvári műhelyei

Editura Kriterion

További részletek

(Anii de ucenicie ale scriitorului János Kemény în Cluj.)

In: Kincses Kolozsvár Kalendáriuma 2022–2023. 376–381.

Páskándi szorongató betűvilága

További részletek

(Lumea șocantă al dramaturgului Géza Páskándi.) Látó, 2022. 1. 96–103.

„Az igazság fölismeréséhez idő és elmélyedés kell”

További részletek

(In: Kincses Kolozsvár Kalendáriuma 2022–2023. (Mărturia poetului Attila József privind menirea poeziei în 1930.) Kortárs, 2022. 10. 66–74.

Tamási Áron írásművészetének titka

További részletek

(Omagiu scriitorului Áron Tamási la 120 de ani). Hargita Népe Heti Kulturális Melléklete, 2022. szeptember 16. 7–9.