Publicisztikai, irodalmi és tudományos kiadványok szerkesztése

2000

„A Homoród füzes partján…” Dolgozatok a Székelyföld és a Szászföld határvidékéről.

Hála Józseffel

Pro Print Könyvkiadó, Csíkszereda, 424 p.

2009

Kistérségek – nagy remények? (Microregiuni – mari sperante?) A társadalmi önépítés megújuló formáiról (Studii despre reînnoirea societatii civile)

editură nespecificată

2011

A tudomány határai

Korunk – Komp-Press Kiadó, Kolozsvár, 200 p.