Önálló szerzői teljesítménynek minősülő forráskiadások,sajtó alá rendezett, bevezető tanulmánnyal és jegyzetekkel ellátott dokumentumkötetek

1990

Erdélyi Fiatalok – dokumentumok, viták (1930–1940).

Dr. László Ferenccel.

Kriterion Könyvkiadó, Buk., 500 p.

További részletek

Kritikák, ismertetések: 1990 Ö. J. [Ötvös József]: Könyvszemle. Üzenet, 1990. 2. 1990 Pomogáts Béla: Magyar néző (Olvasónapló). Nyelvünk és Kultúránk, 78. p. 106. 1990 Gáll Ernő: Erdélyi Fiatalok – mai nézetben. A Hét, 15. . 1990 Antal Árpád: Egy különös sorsú könyv margójára. Helikon, l6.p. 1990 Lászlóffy Aladár: Könyvballada. Helikon, 9. . 2. 1990 Antal Árpád: Egy különös sorsú könyv margójára. Helikon, l6.p. 1990 Balla Zsófia: Az első szabad könyvről. Családi Tükör, 5. 1990 Máthé Dénes: Az Erdélyi Fiatalok és a kisebbségi lét. Korunk, 5.507–509. 1990 Nagy Pál: Vallatható dokumentumok. Látó, 5.p. 599–603. 1990 Beke György: Riporter az irodalomtörténet-írásban. Élet és Irodalom, 35. p. 11–12. 1990 Pomogáts Béla: A második erdélyi nemzedék. Kritika, 12. 37–39. 1990 Szabó T. Ádám: Tiltott könyvek szabadon. Magyar Nemzet, november 12. 1995 Domokos Géza: Jó iskolát jelentett. Művelődés, 3. 18–20. 1997 Deborah S. Cornelius: Women int he Hungarian Populist Youst Movement: the Szeged Youth. Nationalities Papers, vol. 25, no. 1, p. 143.

1995

Lehet – nem lehet? Kisebbségi létértelmezések (1937–1987).

Mentor, Marosvásárhely, 258 p.

További részletek

Kritikák, ismertetések:

1996 Gáll Ernő: A „Makkai-dosszié” viszontagságai. Látó, 7. p.102–112.; ua. in: Forrás, 6. 84–94.

  1997 Demény Péter: Egy vita nekrológja. Látó, 2. p. 88–87.

1997 Mikola Péter [Láng Zsolt]: Érdemes – nem érdemes? Egy vita utóéletei. Látó, 2. p.88–90.

1997 Daróczi Enikő: Kisebbségi létértelmezések. Alföld, 3. 90–93.

1997 Görömbei András: Lehet – nem lehet. Hitel, 5. Ua. in: G. A. Létértelmezések. Felsőmagyarország Kiadó, Miskolc, 1999. 373–377.

2003

A Tizenegyek. Egy antológia elő- és utóélete (1923–2003).

Kriterion Könyvkiadó, Kolozsvár, 272 p.

További részletek

2003 F. I. [Farkas Imola]: A Tizenegyek – egy antológia elő- és utóélete. Szabadság, november 20.

2004 (-dán) [Bogdán László]: Egy visszhangos sikerű antológia. Háromszék, január 29.

2004

László Dezső Emlékezete 1904–2004.

Polis Kiadó, Kolozsvár, 360 p.

További részletek

Kritikák, ismertetések:

 

2003 (az) [Adorjáni Zoltán]: Harminc éve hunyt el László Dezső. Református Szemle [2004] 4. p. 415–417.

2004 F. I. [Farkas Imola]: Az ige átmenekítője. 100 éve született László Dezső. Szabadság, október 18.

2004 Somogyi Botond: Száz éve született László Dezső. Református Szemle, 5. p. 529–532.

2004 Csóg Szidónia: László Dezső élete és utóélete. Erdélyi Napló, 44. (nov. 2.)

2009 Tamás Gáspár Miklós: Egészséges és erős apák. László Dezső a Farkas utcában. Élet és Irodalom, január 2.

2009 Csapody Miklós: A toronyember. László Dezső emlékére. In: Cs. M.: Egy nemzedék iskolája. Az Erdélyi Fiatalok. (1929–1933). Korona Kiadó, Bp., 235–250. 


2006

Buday György és Kolozsvár. Esszék, tanulmányok, levelek, visszaemlékezések.

Komp-Press Kiadó, Kolozsvár, 240 p.

További részletek

Kritikák, ismertetések:

 

 2006 Kákonyi Péter: Grafikus kettős száműzetésben. Magyar Nemzet, november 9.

2006 Pécsi Györgyi: Buday György-emlékkönyv. (Elhangzott a Magyar Katolikus Rádióban, 2006 szeptemberében.) Ua.: Szabadság, november 18.

2006 N. M. K. [Nagy Miklós Kund]: Buday György és Kolozsvár. MÚZSA (Népújság-melléklet), 765., november 18.

2006 Tibori Szabó Zoltán: Ördögi fények és árnyékok. Erdélyi tisztelgés Buday György emléke előtt. Népszabadság, december 11.

 2006 F. I. [Farkas Imola]: Buday György és Kolozsvár. Szabadság, december 13.

2007 leho: A léket kapók és az elsüllyedők – Buday György és Kolozsvár. Papiruszportal. Hu. – Kulturális portál. Kaláka – szépirodalmi folyóirat. 2007. január 6.

 2007 Poszler György: Timon a Solvejg-házban. Korunk, 2. 51–57. Ua.: Tiszatáj, 5. 74–81.

2007 Damján B. Sándor: Buday György és Kolozsvár. Erdélyi Művészet, 2. 16–20. 

2007 Kenyeres Ibolya: Buday György és Kolozsvár. MAKtár, 6.12.

2007

Az erdélyi magyar szociográfia műhelyei (Curs de sociografie pentru masteranzi).

PRESA UNIVERSITARA CLUJEANA

2014

Jancsó Béla levelezése I. (1914–1930). (Corespondența lui Jancso Bela)

Kriterion

2016

Eke és toll. Dr. Nagy Miklós emlékezete.

Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár, 392.

Jancsó Béla levelezése II. 1931--1934 (Corespondența lui Jancsó Béla vol. 2. Studiu introd., note și îngrijire: Cseke P.(

EDITURA KRITERION S.R.L.

Szigetek -- szórványok a Kárpát-medencében és Észak Amerikában (Diaspora maghiară în Bazinul Carpato/Dunărean și în SUA)

editură nespecificată

2019

Jancsó Béla levelezése III. 1935–1940. (Corespondența scriitorului Jancsó Béla, volumul III.).

EDITURA KRITERION S.R.L.

2022

Kakukkfiókák

Kemény János

Ed. Kriterion, p. 496.

További részletek

Önéletírás. A bevezető tanulmányt írta és a függeléket összeállította Cseke Péter. (Volum îngrijit, cu studiu introdutiv și anexe.)