Önálló kötetek

1976

Víznyugattól vízkeletig. Riportok

Kriterion Könyvkiadó, Buk., 152 p.

További részletek

Kritikák, ismertetések: 

1976 Orbán Ferenc: A szándék tisztelete. Igazság, december 22.

1976 Barabás László: Cseke Péter riportkötete. Vörös Zászló, december 25.

1976 Veres István: A cselekvés költészete. Szatmári Hírlap, december 25.

1976 Oláh István: Népsors, népszolgálat. Hargita, december 26.

1976 (r. p.) [Ruffy Péter]: [Tanuljuk meg ezt a nevet: Cseke Péter]. Magyar Nemzet, december 28.

1977 Magyari Lajos: A riport lehetőségei. Megyei Tükör, január 8.

1977 Bölöni Sándor: Értelmiségiek a szocialista nevelőmunka élvonalában. Előre, január 19.

1977 Mózes Attila: Riport és szépirodalom. Utunk, 3, p. 2. Ua. In: M. A.: Céda korok történelme. Mentor Kiadó, Marosvásárhely, 2004. 86–.90.

1977 Beke György: Könyv a Nagy-Homoród mentén. A Hét, 5.

1977 Beke Mihály [András]: A cselekvés költészete. Jelkép és hagyomány a vízkelet környékén. Korunk, 3. p. 229–231.

1977 Sipos András: A riport teherbírása. Igaz Szó, 3. p. 251–252.

1977 Kántor Lajos: Egy műfaj önkritikája. Igazság, április 24.

1977 V. G. [Varga Gábor]: A lehetőségek példái. Fáklya, április 24.

1977 Zöldi László: Tólig riportok. Élet és Irodalom, 32. p. 11. 

1977 Jakab Dénes: Víznyugattól vízkeletig. Keresztény Magvető, 83. 1. p. 69–70.

1978 Halász Péter: Cseke Péter: Víznyugattól vízkeletig. Alföld, 6. 86–87.

Emberarcok. Riportkönyv

Beke Györggyel és Marosi Barnával

Kriterion Könyvkiadó, Buk., 156 p.

További részletek

Kritikák, ismertetések:

1977 Máriás József: Emberarcok. Szatmári Hírlapjanuár 13.

1977 Pünkösdi Árpád: Emberarcok. Új Tükör, 40.

1978 Kósa Csaba: Kolozsvári térképrajzolók. Népszava, január 4.

1978 (Sz. G.) [Szőcs Géza]: Emberarcok. Igazság, január 18.

1979

Látóhegyi töprengések. Riportok.

Kriterion Könyvkiadó, Buk., 200 p.

További részletek

Kritikák, ismertetések:

1979 Halász Péter: Cseke Péter: Látóhegyi töprengések. Honismeret, 5–6.

1980 (d) [Dézsi Ödön]: Látóhegyi töprengések. Vörös Zászló, január 5.

1980 Péli Elemér: Látás töprengésekkel. Fálya, január 6.

1980 Gy. Szabó Gyula: [Cseke Péter új kötete]. Falvak Dolgozó Népe, 2.

1980 Sipos András: Tanulságos töprengések. Brassói Lapok, 3. p. 4–5.

1980 Fazakas István: Emberül élni… Hargita, január 25.

1980 Széles Klára: Látóhegyi töprengések. Cseke Péter riportjai. Magyar Nemzet, március 9.

1980 Judik Tamás [Sinkó Zoltán]: Szenvedélyekről szenvedélyesen. Igazság, március 19.

1980 Nagy Olga: Látóhegyi töprengések. Utunk, 31. p. 1–2.

1980 Beke György: Látóhegyről meddig nyílik kitekintés? A Hét, 35. p. 6–7

1980 Ferencz Zsuzsanna: Cseke Péter: Látóhegyi töprengések. Könyvtár, 3.

1981 Csapody Miklós: Cseke Péter: Látóhegyi töprengések. Hungarológiai Értesítő, 3–4. 28–29.

1985

Hazatérő szavak. Publicisztikai írások, riportok (1970–1985).

Albatrosz Könyvkiadó, Buk., 248 p.

További részletek

Kritikák, ismertetések:

1986 Kászoni József: Cseke Péter: Hazatérő szavak. Keresztény Magvető, 1. p. 55–57.

1986 S. A. [Sipos András]: A szülőföld szellemtartományában. Brassói Lapok, 5.

1986 Koszta István: A közíró töprengései. Hargita, február 9.

1986 Pillich László: Otthon lenni a tájban. Igazság, február 19.

1988 Stanik István: Cseke Péter: Hazatérő szavak. Fáklya, február 19.

1986 Horváth Sz. István: Töprengés – az írásról. Igaz Szó, 3. p. 280–282.

1986 Kántor Lajos: Tükörcserepek. Utunk, 24. p. 2.

1986 Botlik József: Hazatérő szavak. Cseke Péter írásai. Magyar Nemzet, október 9.

1987 Csapody Miklós: Cseke Péter: Hazatérő szavak. Hungarológiai Értesítő, 3–4. 31–32.

1987 Kiss János: Törlesztés. [A cenzúra „kitanácsolta” előbb a Korunk 1986. szeptemberi, majd az 1987. májusi számából.]

1991

Könyv és kenyér. Riportok, publicisztikai írások.

Dacia Könyvkiadó, Kolozsvár, 228 p.

További részletek

Kritikák, ismertetések:

 1992 Egyed Ákos: Könyv és kenyér. Helikon, 8. p. 2.

1993

Hazatérő szavak. Szociográfiai riportok

Püski, Bp., 422 p.

További részletek

Kritikák, ismertetések:

1994 Bertha Zoltán: Hazatérő szavak. Korunk, 8. p. 51–53.

1994 Czegő Zoltán: A fölmutatás gúzsaiban. Magyar Élet, 7. p. 47–48.

1994 Széles Klára: „...a körülmények hatalmát elszenvedő és mégis értelmes emberi élet”. Helikon, 14.. p. 13. Ua.: Tiszatáj , 9. p. 85–88.

1995 Beke György: Érdemes-e szociográfiát írni? (Levél Cseke Péterhez). Tiszatáj, 3. p. 34–35.

ttp://konyvtar.hu/konyv/5950 

1994

Korfordulós újesztendő. Szociográfiai riportok.

Erdélyi Gondolat Könyvkiadó, Székelyudvarhely, 104 p.

További részletek

Kritikák, ismertetések:

 1994 Ráduly János: Korfordulós újesztendő. Székely Útkereső, 1–2–3. p.

1995

Vigyázó torony. Beszélgetések Debreczeni Lászlóval.

Kriterion Könyvkiadó, Buk., 192 p.

További részletek

Kritikák, ismertetések:

1996 Lászlóffy Aladár: A vigyázó-toronyról. A Hét, 3. p.

1996 Tibori Szabó Zoltán: Torony-emberek beszélgetnek. Szabadság, február 29.

1996 Szatmári László: Vigyázó torony. Könyvesház, 2. p. 96.

1996 Kuszálik Péter: Cseke Péter: Vigyázó torony. Látó, 7. p. 121–124.

1997

Metaforától az élet felé. Kisebbségi értelmiség – kisebbségi nyilvánosság. Tanulmányok (1987–1997).

Kriterion Könyvkiadó, Bukarest – Kolozsvár, 244 p.

További részletek

Kritikák, ismertetések:

 1998 Ágoston Hugó: A mű – mint az élet metaforája. MÚRE Értesítő, 2.

 1998 Csiki László: A metafora fanyar utóíze. Elhangzott a Kossuth Rádió „Határok nélkül” c. műsorában, 1998 januárjában. (Szövege Cs. P. birtokában.)

 1998 Dávid Gyula: Minden érték kerüljön a helyére. Korunk, 5. p. 120–123.

 1998 Molnár Judit: A Volt, a Van és a Lesz. Erdélyi Napló, 50.

1998 Vallasek Júlia: Tények és metaforák. Látó, 6. p. 98–100.

1998 Nagy Olga: Metaforától az Élet felé. Valóság, 8–114–116.

1998 Bertha Zoltán: Kisebbségi értelmiség – kisebbségi nyilvánosság. A Hét, 49. Ua.: Kortárs, 1999. 3. p. 107–109.

1999 Gáll Ernő: Kisebbségi elit – hagyomány és modernizáció feszültségében. Tiszatáj, 1. p. 53–61.

1999 Beke György: A teljesség egyensúlya. Cseke Péter tanulmányainak margójára. Hitel, 8. p. 75–84. Ua. in: B.Gy: Makacs realizmus I. Tanulmányok, interjúk, portrék. KÖZDOK, Bp., 2003. p. 263–281.

2000

Horváth István és az erdélyi népi irodalmi irányzat.

Balassi Kiadó, Bp., 244 p.

További részletek

Kritikák, ismertetések:

2001 Bertha Zoltán: Népiség és erdélyiség. Magyar Napló, 1–3. p. 98–100.

2001 Borbándi Gyula: A népi líra erdélyi vándorlegénye. Új Horizont, 5. p. 151–153.

  2001 Nagy Pál: Népiség Erdélyben. A Hét, 16. p. 6–7. Ua.: Nyelvünk és Kultúránk, 31. 117.

Láthatatlan emlékművek. Erdélyi variációk nyelv és lélek szövetségére (1970–2000).

Felsőmagyarország Kiadó, Miskolc, 290 p.

2001

Tényirodalom – szociográfia.

Erdélyi Tankönyvtanács, Kolozsvár, 184 p.

2003

Időrobbanás. Egy szellemi útkeresés műhelytörténetéből.

Széphalom Könyvműhely, Bp., 264 p.

Paradigmaváltó erdélyi törekvések.Kisebbségi létértelmezések.

Kriterion Könyvkiadó, Kolozsvár, 344 p.

További részletek

Kritikák, ismertetések:

2003 Borcsa János: Csomópontok és tendenciák. Új Könyvpiac, december; ua. in: Krónika, december 6–7., valamint uő in: Irodalmi horizontok. Komp-Press – Korunk Baráti Társaság, Kolozsvár, 2005. p. 25–27.

2005

Jöjjön el a mi időnk. Esszék, tanulmányok, dokumentumok.

Pallas-Akadémia Könyvkiadó, Csíkszereda, 280 p.

További részletek

Kritikák, ismertetések:

2005 Máriás József: Szellemi önépítés, otthonteremtés Erdélyben. Székelyföld, 12. p. 155–162.


2006

Legyen eszünk, ha már volt. Feljegyzések Európán innen, Erdélyen túl (1990–2005).

Felsőmagyarország Kiadó, Miskolc – Szépírás Kiadó, Szolnok, 264 p.

2008

A magyar szociográfia erdélyi műhelyei.

Magyar Napló Kiadó, Bp., 246 p.

További részletek

Kritikák, ismertetések:

2009 Pósa Zoltán: A szociográfia erdélyi műhelyei. Cseke Péter író-irodalomtörténész a műfajteremtő valóságfeltárásról. Magyar Nemzet, 2009. február 10.

2009 Cseke Gábor: Műhelyek, mesterek, muszájherkulesek. Új Magyar Szó, 2009. április 28. p. 6–7.

2009 Bodó Márta: Cseke Péter: A magyar szociográfia erdélyi műhelyei. Keresztény Szó, 5. p.

2009 Máriás József: „…csak reális önismeretre lehet jövőt építeni” Székelyföld, 7. 168–175.

2009 Keszeg Vilmos: Hogyan lehet kutatni és leírni a társadalmat? Látó, 11. 94–99.

2009 Bertha Zoltán: Sorsirodalom – társadalomrajz. Cseke Péter: A magyar szociográfia erdélyi műhelyei. Hitel, 12. 118–123.

2010 Bartha Ákos: Tényfeltárás kisebbségben. Tiszatáj, 1. 108–109.


2010 Máriás József: Jövőépítés – önismeretre. Kortársi gondolatok Cseke Péter A magyar szociográfia erdélyi műhelyei című könyve olvasása közben. Kafé Főnix. Irodalmi és fotóművészeti lap. Június 3.

2010

Álom egy kolozsvári Solveig-házról.Eszmetörténeti tanulmányok, dokumentumok.

Széphalom Könyvműhely, Bp., 220 p.

Fájó sebekből termő ágak. Eszmetörténeti tanulmányok.

Lucidus Könyvkiadó, Bp., 210 p.

További részletek

Kritikák, ismertetések:


2011 Cseke Gábor: Múltfaggató böngészde. Tanulmányok az Erdélyi Fiatalokról. Új Magyar Szó, február 4–6.

2011 Sarány István: Székely szívtől a világ szívéig. Hargita Népe, március 11.


2011 Máriás József: Fájó sebektől termő ágak (Cseke Péter legutóbbi köteteiről). Magyar Napló, 7. 38–41.

2011

Védjegyek. Íróportrék – ellenfényben.

Kriterion Könyvkiadó, Kolozsvár, 286. p.

További részletek

Kritikák, ismertetések: 


2012 Cseke Gábor: Kései tudósítások, védjegyek és íróportrék – ellenfényben. Romániai Magyar Szó, 2012. 10.

2012 Molnár Judit: Szellemarcok történelmi idősíkban. Krónika, 2012. augusztus 8.

2012 Komoróczy György: Cseke Péter portrékötetéről. Eirodalom, március 20.

2012 Dénes Gabriella: Cseke Péter: Védjegyek. Keresztény Szó, augusztus 29.

2013 Máriás József: Szellemi erőtereink.  Magyar Napló, 7. 61–64. Ua. in: Eirodalom, 2012. október 30.

2013 Győrffy Gábor: Panteonul vieții literare maghiare din România (A romániai magyar irodalom panteonja). In: Paralelisme culturale simetrice și asimetrice. Studii și eseuri de istoria culturii. Editura Avalon, Cluj-Napoca, 139–142.

2012

Csíksomlyói Székely Népfőiskola

Burus Jánossal

mek.oszk.hu/10500/10555/cedula.html 2012. ápr. 11. – MEK-10555.

2013

Csíksomlyói Székely Népfőiskola

Burus Jánossal

Hungarovox Kiadó, Bp., 136 p.

További részletek

Kritikák, ismertetések: 


2014 Rónay László: … Vigilia

2014 Szigeti László: Léleképítők. Új Ember, június 18.

2014 Gál Katalin: Székelyföldi léleképítés. Keresztény Szó, szeptember 17.

2014 Szőcs Lóránt: A KALOT és a Kaláka-mozgalom. Csíki Hírlap, december 10.

2014 Máriás József: Székelyföldi léleképítés. Keresztény Szó, 2014. 9.

2015 Sarány István: KALOT-könyv. Hargita Népe, április 23.

2014

Jancsó Béla levelezése I. (1914–1930). (Corespondența lui Jancso Bela)

EDITURA KRITERION S.R.L.

2015

Valori ale presei maghiare din România (1919–2014).

Ed. Tritonic Kiadó, Buc., 376 p.

További részletek

Kritikák, ismertetések: 


2015 Mircea Popa: În discuție: Probleme ale presei maghiare din România. (A romániai magyar sajtótörténet-írás kérdései.)  Transilvania Reporter, 2015. február 28.

2015 Ovidiu Pecican: Lumea lui Bibó. (Bibó világa.) Apostrof, április, 8.


Erdélyi értékhorizontok. Újabb eszmetörténeti tanulmányok.

Magyar Napló – Írott Szó Alapítvány, Bp., 324 p.

További részletek

Kritikák, ismertetések: 


2015 Máriás József: Az írás – közösségi vállalkozás. Székelyföld, 11. 148–155.


Borongós ég alatt. Sajtótörténeti tanulmányok

Nap Kiadó, Bp., 324 p.

További részletek

Kritikák, ismertetések: 


2015 Kántor Lajos: Ostromgyűrűn belül. Krónika, november 20–22.

2015 Máriás József: Az írás – közösségi vállalkozás. Székelyföld, november 148–155.

2016

Örökhagyók, értékvédők.

Palass-Akadémia könyvkiadó

További részletek

Kritikák, ismertetések: 

 

2016 Kozma Mária: Az erdélyi magyar irodalomról.  Hargita Népe, december 31.

2017 Máriás József: Meditációk vigyázó toronyban. Székelyföld, 12.

2017

Murádin Jenő művelődéstörténész életrajza munkássága bibliográfiája

Akadémiai Kiadó

Xantus Gábor filmrendező életrajza munkássága bibliográfiája

Akadémiai Kiadó

2018

Döntéskényszerben. Egy erdélyi biológusnemzedék ötven éve.

Korunk – Komp-Press, Kolozsvár.

További részletek

Kritikák, ismertetések: 


2019 Máriás József: Kisebbségi léthelyzetek – párhuzamos életpályák. Magyar Napló, 6.

Őrtüzeink parazsa. Erdélyi variációk nyelv és lélek szövetségére (1918–2018).

Polis Könyvkiadó, Kolozsvár.

További részletek

Kritikák, ismertetések: 


2019 Máriás József: Őrtüzek őrzője. Hepehupa (Zilah), 2. 71–75.

Anyanyelv és irodalom (Limbă maternă și literatură)

Editura Komp Press, Korunk Baráti Társaság

2019

Az emlékezet feltámasztása. Válogatott és újabb tanulmányok.

Magyar Napló, Budapest, p. 296.

További részletek

Kritikák, ismertetések: 


2019 Máriás József: Visszatekintés 75 év magasából. Kafé Főnix, december 27. ua. in: Sugárút (Szatmári műhely), 1. 57–62.

Paralelisme culturale simetrice și asimetrice. (Szimmetrikus és aszimmetrikus kulturális párhuzamok.

Editura Avalon, Cluj/Napoca, p. 148.

További részletek

Kritikák, ismertetések: 


Răzvan Voncu: Valori și interferențe. (A román és magyar kulturális értékek fáziskülönbsége.) România literară, 32–33, 2020.

Pomogáts Béla. Egy irodalomtörténész portréja.

Benedek Annával

Magyar Művészeti Akadémia, p. 168.

További részletek

Kritikák, ismertetések: 


Lakner Dávid: Ex libris. Élet és Irodalom, 2020. 25.

Juhász Dósa János: Pomogáts Béla (nemcsak) irodalomtörténész portréja. Felvidék ma hírportál, 2020. február 18.

A teljesség sóvárgása

További részletek

Kritikák, ismertetések: 

 

2019 Demeter Zsuzsa: Megírni a megírhatatlan időt. Helikon, 6. 22.

2019 Gróh Gáspár: Az irodalmi önrendelkezés és az irodalomirányítás rejtelmei. Kortárs, 4. 74–78.

2019 Máriás József: A teljesség sóvárgása. Székelyföld, 9. 163–172.

2020

Trianoni hófogságban. Eszmetörténeti tanulmányok.

Nap Kiadó, Bp., p. 344.

További részletek

Kritikák, ismertetések: 

2020 Máriás József: Tanúságtétel a kisebbségi sors „befejezetlen drámájá”–ról. Agria, ősz.

2021 Péter Árpád: „Nyíltan áthagyományozni”.  Cseke Péter eszmetörténeti tanulmánykötetéről. ME-dok, 2021. 1. 79–85.

2021 Máriás József: „Létté formált élet” (Cseke Péter könyveiről). Korunk, 2021. 6. 115–121.

2021 Gróh Gáspár: Egy elveszett nemzedék útkeresői: Cseke Péter könyve. Hargita Népe, 2021. aug. 27,; szept. 3.

Otthonirodalom. Szociográfia-kutatás – szociográfia-írás

Polis Könyvkiadó – Magyarország Felfedezése. Kolozsvár – Bp., p.

További részletek

Kritikák, ismertetések: 

2021 Máriás József: „Létté formált élet” (Cseke Péter könyveiről). Korunk, 2021. 6. 115–121.

Székelyföld a 21. században. Esszék, tanulmányok

Cseke Péter

Nap Kiadó, Bp., p. 240.

2021

Beckett Erdélybe jön. Páskándi Géza második alkotói korszaka (1963–1973).

Cseke Péter

Polis Könyvkiadó, Kolozsvár, p. 272.

Hazatérő szavak nyomában. Szociográfiai riportok.

Cseke Péter

Polis Könyvkiadó, Kolozsvár, p. 288.

További részletek

Kritikák, ismertetések: 

 2021. Molnár Judit: Gondolatébresztés, otthonirodalom: Cseke Péter köteteiről. Krónika, 2021. szept. 2.

 2021. Máriás József: Szellemi otthonteremtés. Helikon, 2021. 21. Polis Könyvkiadó – Magyarország felfedezése Alapítvány, Kolozsvár – Budapest, 2021. p. 388.

Érték, erkölcs, közösség. Esszék, tanulmányok, jegyzetek.

Cseke Péter

Kriterion Könyvkiadó, Kolozsvár, p. 670.