Cseke Péter Irodalomtörténész

Recsenyéd (Hargita m., Románia), 1945. január 30.


Cseke Péter tudományos pályája szokatlan módon kezdődött és még rendhagyóbban folytatódott. Egyetemi hallgató korában a kolozsvári stilisztikai iskolát megteremtő Szabó Zoltán professzor műhelyében sajátította el a kutatásmódszertant, de jó ideig nem vehette sok hasznát ennek, mert Bukarestbe került újságírónak. Már 1968 őszén be szeretett volna iratkozni a doktori képzésre, de nagyhatalmú főszerkesztője nem adta beleegyezését ehhez. Amikor az adminisztratív akadályok elhárultak, megnyílt előtte ugyan a doktorálás lehetősége, de rövidesen két témavezető professzora – Csehi Gyula és Szigeti József – is elhunyt. Mire elkészült disszertációja törzsanyagával, akkorra pedig a nyilvános védés lehetősége vált számára „tárgytalanná”. A megyei pártbizottság, illetve a belügy engedélyére ugyanis nem számíthatott.

Ennek megfelelően a bibliográfia egyrészt az újságírói és szerkesztői munka mellett végzett interdiszciplináris kutatásainak irányait jelzi, amelyekkel végeredményben már 1989 előtt megalapozta későbbi egyetemi működését; tudományos szempontból az arányok természetesen az életpálya második szakaszának javára billennek, amikor is az egyetemi szintű újságírói és kommunikáció-tudományi képzést megteremtő és Korunk-szerkesztő Cseke Péter a tanulmányt tekinti alapvető műfajának.

Dr. Győrffy Gábor